Teknoloji

Veri Yönetimi Nedir?

Veri yönetimi, organizasyonların verileri toplama, saklama, düzenleme, analiz etme, paylaşma ve koruma süreçlerini kapsayan bir disiplindir. Veri yönetimi, bir işletmenin veya kuruluşun verilerini stratejik bir şekilde yönetmesini ve değerli bilgilerin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Veri yönetimi, aşağıdaki temel bileşenleri içerir:

 1. Veri Toplama: Veri yönetimi sürecinin ilk adımı, gerekli verilerin toplanmasıdır. Bu, çeşitli kaynaklardan verilerin toplanması, iç ve dış kaynakların kullanılması veya veri giriş süreçlerini içerebilir. Veri toplama sürecinde verilerin doğruluğu ve güvenilirliği sağlanmalıdır.
 2. Veri Saklama: Verilerin saklanması, güvenli ve erişilebilir bir şekilde korunması anlamına gelir. Bu, veritabanları, bulut depolama sistemleri veya diğer depolama yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Verilerin güvenliği, gizlilik ve bütünlük açısından önemlidir.
 3. Veri Düzenleme ve Temizleme: Verilerin doğru, tutarlı ve kullanılabilir olması için düzenlenmesi ve temizlenmesi gerekmektedir. Veri düzenleme, verilerin standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması ve kategorize edilmesini içerir. Veri temizleme ise hatalı, eksik veya gereksiz verilerin tespit edilmesi ve düzeltilmesini içerir.
 4. Veri Analizi: Verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesi için analiz edilmesi gerekir. Veri analizi, istatistiksel yöntemler, veri madenciliği veya makine öğrenimi gibi teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu süreç, işletmelerin trendleri, desenleri ve önemli bilgileri tespit etmelerine yardımcı olur.
 5. Veri Paylaşımı: Verilerin doğru kişilerle paylaşılması, işbirliğini teşvik etmek ve bilgi akışını sağlamak için önemlidir. Veri yönetimi, verilerin güvenli bir şekilde paylaşılmasını ve ilgili paydaşların verilere erişimini kontrol etmeyi içerir.
 6. Veri Güvenliği: Veri yönetimi sürecinde verilerin güvenliği ve bütünlüğü önemlidir. Verilerin yetkisiz erişime, veri hırsızlığına veya zararlı saldırılara karşı korunması gerekmektedir. Bu nedenle, güvenlik protokolleri, veri şifreleme, kullanıcı yetkilendirme gibi önlemler alınmalıdır.

Veri yönetimi, işletmelerin verilerini stratejik bir varlık olarak kullanmasını sağlar. Doğru veri yönetimi uygulamaları, işletmelere rekabet avantajı sağlar, karar alma süreçlerini iyileştirir ve işletme performansını artırır.

veri yönetimi nedir

Veri Yönetim Planı Nedir?

Veri yönetim planı, bir organizasyonun veya proje ekibinin verileri nasıl yöneteceğini ve işleyeceğini belirleyen bir belgedir. Veri yönetim planı, veri toplama, saklama, düzenleme, analiz etme, paylaşma ve koruma gibi veri yönetimi süreçlerini yönlendiren bir çerçeve sunar.

Bir veri yönetim planı genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 1. Amaç ve Kapsam: Veri yönetim planının amaçlarını ve kapsamını belirten bir bölüm. Planın hangi veri türlerini ve projeleri kapsadığı açıklanır.
 2. Veri Toplama: Veri toplama yöntemlerini ve kaynaklarını açıklayan bir bölüm. Hangi verilerin toplanacağı, hangi araçların kullanılacağı ve veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştirileceği belirtilir.
 3. Veri Saklama ve Güvenlik: Verilerin nerede ve nasıl saklanacağını ve veri güvenliği önlemlerini açıklayan bir bölüm. Veri depolama yöntemleri, yedekleme prosedürleri, veri erişim yetkilendirmesi ve veri gizliliği politikaları gibi konular ele alınır.
 4. Veri Düzenleme ve Kalite Kontrolü: Verilerin nasıl düzenleneceği, standartlara nasıl uygun hale getirileceği ve veri kalitesinin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgiler içeren bir bölüm. Veri düzenleme prosedürleri, veri temizleme yöntemleri ve veri kalite kontrol süreçleri belirtilir.
 5. Veri Analizi ve Yorumlama: Verilerin nasıl analiz edileceği, hangi istatistiksel veya analitik yöntemlerin kullanılacağı ve elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağına dair bilgiler içeren bir bölüm. Analiz süreçleri, kullanılan araçlar ve analiz sonuçlarının nasıl raporlanacağı belirtilir.
 6. Veri Paylaşımı ve İletişim: Verilerin nasıl paylaşılacağı, kimlerle paylaşılacağı ve veri paylaşım politikaları hakkında bilgiler içeren bir bölüm. İlgili paydaşlarla iletişim yöntemleri ve veri paylaşım protokolleri belirtilir.
 7. Veri Yönetimi Sorumlulukları: Veri yönetimi süreçlerinden sorumlu olan kişilerin ve ekiplerin rollerini ve sorumluluklarını açıklayan bir bölüm. Veri yönetimi görevlerinin dağılımı ve iletişim kanalları belirtilir.
 8. Veri Güncelleme ve Sürdürüleme: Verilerin güncellenme ve sürdürme süreçlerini içeren bir bölüm. Veri tabanlarının güncellenme periyotları, veri değişiklikleri ve veri yaşam döngüsü yönetimi gibi konular ele alınır.

Veri yönetim planı, organizasyonların verileri düzenli, güvenli ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, veri yönetim planları, veri yönetimi politikaları ve standartlarını belirlemek için kullanılır ve veri uyumluluğunu sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenir.

Büyük Veri Yönetimi Nedir?

Büyük veri yönetimi, büyük miktardaki verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve kullanılmasını içeren bir disiplindir. Büyük veri, çeşitli kaynaklardan (sensörler, sosyal medya, web trafiği, işletme verileri vb.) hızlı bir şekilde üretilen, çeşitlilik gösteren ve hacim açısından büyük olan veri setlerini ifade eder.

Büyük veri yönetimi, geleneksel veri yönetimi tekniklerinin sınırlarını aşarak bu büyük veri setleriyle başa çıkmayı hedefler. Büyük veri yönetimi, verilerin değerli bilgilere dönüştürülmesi, işletme kararlarının desteklenmesi ve rekabet avantajının elde edilmesi için gelişmiş analitik yöntemler ve veri yönetimi stratejilerini kullanır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı