Java ile Amiral Battı oyunu

Merhaba arkadaşlar bugün Java ile Amiral Battı oyununu kodlayacağız. Oyun alanımız 10*10 luk bir büyüklükte olacak. Gerekli açıklamaları kodun aralarına bırakacağım. Şimdiden iyi oyunlar.

import java.util.Scanner;

public class Amiralbattızz {
public static void main(String args[]) throws Exception

{

java.util.Random generator =

new java.util.Random(System.currentTimeMillis());

 //gemilerin yerleştirildiği matris
 int gemiler[][] = new int [10][10];

 //oyuncunun hamlelerinin tutulduğu matris
 int oyuncu[][] = new int [10][10];

 //gemilerin adedini tutan dizi
 //0 nolu eleman kullanılmıyor
 int gemi[] = {0, 4, 3, 2, 1};

 int i, j, row, col, size;
 int num, dir, gemiSize, count, r, c, rl, cl, flag;
 int right, down, vurus;

 row = 10;
 col = 10;
 size = 5;

 count = 0;
 gemiSize = 1;

 while (gemiSize <= 4) {

//yon üretiliyor (0 sağa, 1 aşağıya)
 dir = generator.nextInt(2);

 //yöne göre satır sütun sınırları ve
 //yerleştirilecek
 // geminin sınırları belirleniyor
 if (dir == 0) {

rl = row;
 cl = col - gemiSize + 1;
 right = 2 + gemiSize;
 down = 3;
 }
else {

rl = row - gemiSize + 1;
 cl = col;
 right = 3;
 down = 2 + gemiSize;
 }

//geminin nereye
 // yerleştirileceği üretiliyor
 r = generator.nextInt(rl);
 c = generator.nextInt(cl);

 //geminin yerleştirileceği yerin
 //boş olup olmadığına bakılıyor
 flag = 0;
 for (i = r-1; i < (r-1) + down; i = i + 1)

for (j = c-1; j < (c-1) + right; j = j + 1)

if (i >=0 && i < row && j >= 0 && j < col)

if (gemiler[i][j] != 0)

flag = 1;

 //flag'in 0'a eşit olması geminin
 // yerleştirileceği yerin
 //boş olduğunu gösteriyor.
 if (flag == 0) {

//gemi yerleştiriliyor
 for (i = r; i < r + down - 2; i = i + 1)

for (j = c; j < c + right - 2; j = j + 1)

gemiler[i][j] = gemiSize;

 //adet bir arttırılıyor
 count = count + 1;

 //gemiden istenen adet
 // yerleştirilmişse
 //bir sonraki gemiye geçiliyor
 if (gemi[gemiSize] == count) {

gemiSize = gemiSize + 1;
 count = 0;

 }

}

}

//gemilerin yerleştirildiği
 // matris yazdırılıyor
 for (i = 0; i < row; i = i + 1) {

for (j = 0; j < col; j = j + 1)

System.out.print(gemiler[i][j] + " ");
 System.out.println();
 }

System.out.println();

 //toplam 20 isabetli atış
 // yapıldığında oyun bitiyor
 count = 0;
 vurus = 0;
 while(vurus < 20) {

//atış sayısı bir arttırılıyor

count = count + 1;

 //atış yapılıyor

 Scanner input=new Scanner(System.in);
 System.out.print("Satiri giriniz : ");
 r = input.nextInt();
 System.out.print("Sutunu giriniz : ");
 c = input.nextInt(); //atışın isabetli olup
 // olmadığına bakılıyor
 //eğer isabetli ise
 // oyuncunun matrisine
 //gemi numarası yazdırılıyor
 //değilse 9 sayısı yazdırılıyor
 if (gemiler[r][c] != 0){

vurus = vurus + 1;
 oyuncu[r][c] = gemiler[r][c];
 }

else
 oyuncu[r][c] = 9;

 //gemilerin matrisi yazdırılıyor
 for (i = 0; i < row; i = i + 1) {

for (j = 0; j < col; j = j + 1)

System.out.print(gemiler[i][j] + " ");
 System.out.println();
 }

System.out.println();

 //oyuncunun matrisi yazdırılıyor
 for (i = 0; i < row; i = i + 1) {

for (j = 0; j < col; j = j + 1)

System.out.print(oyuncu[i][j] + " ");
 System.out.println();
 }

}

System.out.println("Tebrikler! " + count + " adimda bildiniz.");
 }

}

 Can GÜR

Computer science 4 life mottosuyla yola çıkmış bir bilgisayar mühendisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir