Teknoloji

SLA (Servis Seviyesi Taahhüdü) Nedir?

SLA, “Service Level Agreement” (Hizmet Seviyesi Anlaşması) kısaltmasıdır. SLA, iki veya daha fazla taraf arasında bir hizmet sağlama anlaşmasıdır. Genellikle bir hizmet sağlayıcının bir müşteriye sunacağı hizmet seviyesini ve bununla ilgili taahhütleri tanımlar.

SLA’lar, hizmet sağlayıcının müşteriye sunacağı hizmetin niteliklerini, performansı, sürekliliği, kullanılabilirliği, müşteri desteği, hizmet kesintileri durumunda tazminatlar ve diğer detayları belirler. SLA’lar, hizmet sağlayıcı ve müşteri arasındaki ilişkiyi düzenler ve anlaşmazlık durumunda çözüm süreçlerini belirler.

SLA’lar genellikle aşağıdaki unsurları içerebilir:

 • Hizmetlerin tanımı: Sunulan hizmetlerin açık ve net bir şekilde belirlenmesi.
 • Performans hedefleri: Hizmetin ne kadar hızlı veya verimli olması gerektiği gibi performans kriterlerinin belirlenmesi.
 • Süreklilik ve kullanılabilirlik: Hizmetin ne kadar süreyle ve ne zaman kullanılabilir olması gerektiğinin belirlenmesi.
 • Müşteri desteği: Müşterilere sağlanacak destek hizmetlerinin türü, saatleri ve iletişim kanallarının belirlenmesi.
 • Hizmet kesintileri ve tazminatlar: Hizmet kesintileri durumunda müşteriye sağlanacak tazminatlar veya telafi önlemlerinin belirlenmesi.
 • Raporlama ve izleme: Hizmetin performansının düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması.

SLA’lar, hizmet sağlayıcılar ve müşteriler arasında karşılıklı beklentileri belirler ve tarafların hizmet seviyesine uyum sağlamasını sağlar. SLA’lar, müşteri memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini iyileştirmek ve her iki tarafın da taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için önemli bir araçtır.

SLA nedir

SLA Nasıl Hesaplanır?

SLA, hizmet sağlayıcı ve müşteri arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak belirlenen belirli hizmet seviyesi hedeflerini içerir. SLA’nın nasıl hesaplandığı, hizmetin türüne, sektöre ve belirli gereksinimlere bağlı olarak değişebilir. İşte SLA’nın genel olarak nasıl hesaplandığına dair bazı adımlar:

 • Hedeflerin belirlenmesi: İlk adım, hizmet seviyesi hedeflerinin belirlenmesidir. Bu, hizmetin performansıyla ilgili spesifik kriterleri içerir. Örneğin, bir web barındırma hizmeti için SLA, web sitesinin yüzde kaç zamanında çevrimiçi olması gerektiğini belirleyebilir.
 • Ölçüm metriklerinin seçilmesi: Hizmet seviyesini değerlendirmek için uygun ölçüm metrikleri seçilir. Örneğin, bir ağ hizmeti SLA’sı, ağ erişilebilirliğini, gecikme sürelerini veya veri paketlerinin kaybolma oranını ölçebilir. Bu metrikler, hizmet seviyesinin izlenmesi ve ölçülmesi için kullanılır.
 • Kabul edilebilir düzeylerin belirlenmesi: Hizmet seviyesi hedeflerine ulaşmak için kabul edilebilir düzeyler belirlenir. Örneğin, bir ağ hizmeti SLA’sı için kabul edilebilir düzey, ağ kesintilerinin yılda en fazla bir saat olması olabilir.
 • İzleme ve raporlama süreçlerinin oluşturulması: SLA’nın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için izleme ve raporlama süreçleri belirlenir. Bu, hizmet seviyesinin sürekli olarak izlenmesi ve performans raporlarının düzenli olarak paylaşılması anlamına gelir.
 • Sözleşme süresi ve tazminatlar: SLA, hizmet sağlayıcı ve müşteri arasındaki anlaşma süresini belirler. Aynı zamanda hizmet seviyesi hedeflerine uyulmaması durumunda tazminat veya telafi önlemlerini de içerebilir. Bu tazminatlar, müşterinin hizmet kesintisi veya kalitesiz hizmet nedeniyle karşılaştığı olumsuz etkileri hafifletmeyi amaçlar.

SLA’lar genellikle hizmet sağlayıcı ve müşteri arasında bir ortaklık ve anlayış oluşturmayı hedefler. Hesaplamalar, belirlenen hedeflere ulaşılmasını izlemek ve gerektiğinde gerekli düzeltici eylemlerin alınmasını sağlamak için kullanılır. Hizmet seviyesi hedefleri ve hesaplama yöntemleri, SLA’nın belirlendiği spesifik duruma ve gereksinimlere bağlı olarak değişebilir.

SLA Çeşitleri Nelerdir?

SLA’lar, farklı hizmet türleri ve gereksinimlere göre çeşitli şekillerde tanımlanabilir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı SLA türleri:

 • Hizmet Sürekliliği SLA’sı: Bu tür SLA’lar, hizmetin kesintisiz bir şekilde sunulmasını garanti eder. Hizmetin ne kadar süreyle kullanılabilir olması gerektiği, kesinti toleransı ve kesinti durumunda tazminat politikaları bu SLA altında belirlenebilir.
 • Performans SLA’sı: Performans SLA’ları, hizmetin performans düzeyini belirler. Örneğin, bir bulut bilişim hizmeti için performans SLA’sı, sunucu yanıt sürelerinin belirli bir sınırın altında olmasını veya veri aktarım hızının belirli bir hızda olmasını gerektirebilir.
 • İş Saati SLA’sı: Bu tür SLA’lar, belirli iş saatleri içinde verilen hizmet seviyesini tanımlar. Örneğin, bir teknik destek hizmeti için iş saatleri SLA’sı, müşterilere belirli saatler arasında yanıt süresi garanti eder.
 • Tepki Süresi SLA’sı: Tepki süresi SLA’sı, müşteri taleplerine verilen yanıt süresini belirler. Bu, müşteri sorularının veya sorunlarının ne kadar sürede yanıtlanacağını ifade eder.
 • İşlem Süresi SLA’sı: İşlem süresi SLA’sı, belirli bir işlemin ne kadar sürede tamamlanacağını belirler. Örneğin, bir banka için para transferi işlem süresi SLA’sı, müşteri talimatlarına dayalı para transferlerinin belirli bir süre içinde tamamlanmasını gerektirebilir.
 • Veri Yedekleme ve Kurtarma SLA’sı: Bu tür SLA’lar, veri yedekleme ve kurtarma süreçlerini yönetir. Veri yedekleme sıklığı, kurtarma süreleri ve veri kaybı toleransı gibi faktörler bu SLA altında belirlenebilir.

Bunlar sadece bazı örnek SLA türleridir ve farklı sektörler veya hizmet sağlayıcıları arasında değişiklik gösterebilir. SLA’lar, hizmet sağlayıcı ve müşteri arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak özelleştirilebilir ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

SLA Süre Takibi Nasıl Yapılır?

SLA süre takibi, hizmet sağlayıcının SLA hedeflerine uyumunu izlemek ve hizmet seviyesi performansını değerlendirmek için kullanılır. İşte SLA süre takibinin yapılması için bazı adımlar:

 • Ölçüm metriklerini belirleyin: SLA hedeflerini izlemek için uygun ölçüm metriklerini belirleyin. Bu, hizmetin performansını ölçmek için kullanılacak spesifik verileri ve ölçümleri içerir. Örneğin, ağ hizmetleri için ping süreleri, hizmet kullanılabilirliği veya yanıt süreleri gibi metrikler kullanılabilir.
 • İzleme sistemlerini kurun: SLA ölçüm metriklerini izlemek için uygun izleme sistemlerini kurun. Bu sistemler, hizmet performansını sürekli olarak izlemek, verileri toplamak ve analiz etmek için kullanılır. İzleme sistemleri genellikle otomatik araçlar, yazılımlar veya sistemler kullanır ve gerçek zamanlı veriler sağlar.
 • Verileri toplayın ve kaydedin: SLA ölçüm metriklerine dayalı verileri düzenli olarak toplayın ve kaydedin. Bu, hizmet seviyesi performansını değerlendirmek ve SLA hedeflerine uyumu izlemek için önemlidir. Veriler, hizmet sağlayıcı ve müşteri arasında paylaşılacak performans raporları için temel oluşturur.
 • Performans raporları oluşturun: Belirli bir döneme ilişkin performans verilerini içeren düzenli performans raporları oluşturun. Bu raporlar, hizmet sağlayıcının SLA hedeflerine ne ölçüde uyduğunu gösterir. Raporlar, hizmet seviyesi performansını görsel olarak göstermek, trendleri izlemek ve gerekirse düzeltici eylemler almak için kullanılır.
 • Analiz yapın ve iyileştirmeler yapın: Toplanan verileri analiz edin ve hizmetin performansını değerlendirin. SLA hedeflerine uyumu inceleyin ve varsa sorunlu alanları belirleyin. İyileştirme gerektiren alanları tespit ederek hizmet kalitesini artırmak için düzeltici eylemler alın.
 • Müşteri ile geri bildirim sağlayın: SLA süre takibinin bir parçası olarak müşteriye düzenli olarak geri bildirim sağlayın. Performans raporları ve müşteri memnuniyet anketleri gibi yöntemlerle müşteriye hizmet seviyesi performansı hakkında bilgi verin. Bu, müşteriye hizmet sağlayıcının SLA hedeflerine uyumunu gösterir ve iletişimi güçlendirir.

RFM Analizi Nedir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı