Teknoloji

Teknolojinin Getirmiş Olduğu Zararlar

İnsanoğlunun teknolojik ilerlemesini MÖ.3000 li yıllardan günümüze gelene değin aşama aşama geniş bir skalada inceleyebiliriz. Bununla beraber ilk alet edavat yapımından ilk tohumun ekilmesine, insanlığın uygarlık yolculuğu bin yıllar öncesinden günümüze uzanır. Teknolojik gelişme insanoğlunun zihinsel gelişimi ve dönüşümüyle yan yana yürümüş birbirini besleyen olgular olmuştur. Bu gelişim ilk sembollerin kullanılması, yazının ve dilin gelişmesi, basit işlemlerin yapılmasıyla çıkış noktasını bulmuş günümüzde ise eski insanların öngöremeyeceği kadar ilerleme kaydedilmiştir.En bilindik tanımıyla teknoloji insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için vardır. Bizim burada üzerinde duracağımız, teknolojinin yarar yanında zarar verebileceği gerçeği son yüzyılda ortaya çıkmıştır. Teknolojik ilerleme insanoğlunun yaşayış biçimini doğrudan belirlediği için bilhassa cep telefonunun icadı ve internetin gelişimi bahsedeceğimiz zararları ortaya çıkarmıştır. Teknolojinin zararlarını genel hatlarıyla iki başlık altında inceleyebiliriz.

Teknolojinin zararları

1. İnsan bedeni ve teknoloji çelişmesi

Günümüzde teknoloji, insana esasında fiziksel bir varlık olduğunu göz ardı ettirecek boyutlara ulaşmıştır. Yakın bir geçmişte insanoğlunun hayatta kalmak için temel araçlarından biri bedeniydi. Yaşamı devam ettirmek için yapılan işler genellikle aynı anda zihinsel ve bedensel efor sarf etmeyi gerektirirdi. Aslında doğanın bir parçası olduğumuz düşünülürse bedensel gelişmenin önemi daha kolay anlaşılacaktır. Günümüz dünyasında teknolojinin geldiği noktayla beraber meslek ve iş yaşamı yeniden şekillenmiş, çoğu insanı tümgün monitör başında oturarak çalışır kılmıştır. İnsan bedeninin geri planda kalması, hareketsizliğin yaşam biçimi haline gelmesi çağımız hastalıklarına zemin hazırlamıştır. Kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları ve obezite bunlardan sadece birkaçıdır.

Toplumda, çocukların teknolojiyle erkenden uyumlanması olumlu karşılansa da, son bilimsel araştırmalar aksini ortaya koymaktadır. Bu araştırmalara göre beyin gelişimi ve ellerin kullanımı arasında doğrudan bir bağlantı vardır ve teknolojinin büyüsü yarardan çok zarar getirmektedir.

2. İnsan psikolojisi ve teknoloji çelişmesi

Teknolojinin vardığı nokta kaçınılmaz olarak insan ilişkilerini, duygusal ve psikolojik yapısını da belirler bir hal almıştır. Gerçek etkileşim ve paylaşımların yerini hızla sanal etkileşim ve paylaşımlar almıştır. Bu olgunun insanın evrensel bir varlık olduğu ve medeniyetin aktarılıp genişletilmesi hedefine hizmet ettiği düşünülse de olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Duygusal ve iletişimsel eksikliklerin ortaya çıkardığı maddesel bağımlılıklara son yıllarda teknoloji bağımlılığı da eklenmiştir. Tıpkı tütün, alkol ve uyuşturucu bağımlılığında olduğu gibi teknoloji mağdurları içinde rehabilitasyon merkezleri açılmıştır.

Sonuç olarak teknoloji insanlığın uygarlaşma düşüne hizmet ettiği gibi zarar da verebilmektedir. Her şeyden önce tabiatın bir parçası olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan, bedenimize gereken özeni göstererek ve sosyal yanımızı teknolojinin insafında terk etmeyerek bu zararları bertaraf edebiliriz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı