PythonYazılım

Python ile Restorant Yönetim Sistemi

Restoranlardaki işletmeler artık sürekli büyüyor. Aynı zamanda, operasyonlarını ve görevlerini yönetme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu faaliyetleri optimize etmek için en iyi yol da restoran yönetim sistemi. Bugünün nesil özellikle internet üzerinden yüksek teknoloji hizmetleri teşvik eder. Bu nedenle proje, restoran sahiplerinin iş operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için yetkin bir şekilde geliştirilmiştir. Bu proje “Restorant yönetim sistemi“, müşterinin faturasını korumanın en iyi yolunu sunar ve ihtiyaçlarını karşılar. Bu belge, bir restoranda vergi de dahil olmak üzere fatura yönetmek için tüm yazılım gereksinimleri belirtimi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Restorant yönetim sistemi özellikleri açısından geliştirilebilir, böylece kullanıcı kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda programı kullanabilir. Bu proje Python ile yazılmış olup, Restaurant Management System olarak pek çok örneği bulunmaktadır. Restorant yönetim sistemini kodlarıyla beraber sizler için paylaşıyoruz.

Özellikler

 • Güvenilir ve kullanıcı dostu.
 • Anlaşılır.
 • Esnek.
 • Kullanıcı sistemi düzenleyebilir, ekleyebilir, silebilir ve güncelleyebilir.

Bilmeniz Gerekenler

 • Bilgisayarınıza Python3 yüklemeniz gerekir.
 • Tkinter Kütüphanesi yüklemeniz gerekir.

Restoran yönetim sistemi, ürünlerin toplam miktarını, garsonun ücretini, vergileri ve toplam tutarı gösterir. Ayrıca, yiyecek ve atıştırmalıkların toplam ücretlerini ayrı ayrı gösterir. Ayrıca ekranın sol tarafına küçük bir hesap makinesi koyduk. Bu, kasiyerin bazı durumlarda daha rahat olmasını sağlar. Sisteme yeni ürünler eklenebilir, ürünlerin adı değiştirilebilir, ürünlerin fiyatları değiştirilebilir, ürünler kaldırılabilir ve servis ücreti ve vergi oranı değiştirilebilir.

Restoran yönetim sistemi ilk açıldığında, şekildeki ekran görüntülenir. Sayfanın sol tarafında bir hesap makinesi var (müşteriler hesabı bölerek ödeme yapmak istiyorsa, kasiyer bu hesap makinesini kullanabilir. Hesap makinesi basit işlem operatörlerine sahiptir). Hesap makinesinin üzerindeki alan, faturanın görüntülendiği yeri ve bazı işlemler için düğmeleri içerir.

Python ile restorant yönetim sistemi

Ardından, sipariş edilen ürünlere göre gerekli alanlar işaretlenir ve ödenecek tutar hesaplanır.

python restorant yönetim sistemi

Sistem Özellikleri

 • Cost of Snacks: Sipariş edilen atıştırmalıkların toplam miktarının göründüğü alan.
 • Cost of Foods: Gıda siparişlerinin toplam fiyatı bu bölümde gösterilmiştir.
 • Service Charge: Müşterilere yiyecek ve içecek götürmek için çalışan garsonun ücreti.
 • Paid Tax: Bir işi yürütmek ve para kazanmak için devlete verilen kazancın bir kısmı.
 • Sub Total: Toplam içecek, atıştırmalık, yiyecek ve servis ücreti.

Atıştırmalıkların maliyeti + yiyeceklerin maliyeti + içeceklerin maliyeti + servis ücreti.

 • Total Cost: Müşterinin ödeyeceği toplam tutar.

Atıştırmalıkların maliyeti + yiyeceklerin maliyeti + içeceklerin maliyeti + servis ücreti + ücretli vergi.

 • Total: Verilen siparişlerin tutarlarını hesaplar.
 • Receipt: Siparişi alan garsonun bilgileri ve müşteriler tarafından verilen tüm siparişlerin bilgileri görüntülenir.
 • Reset: Girilen tüm verileri temizler.
 • Exit: Programı güvenli bir şekilde kapatır.

Fonksiyon Bildirimleri

 • def iExit(): Bu işlev programı kapatmanızı sağlar. Tkinter kütüphanesinin messagebox modülünü kullanarak, bir uyarı mesajı ekledik. İleti kutuları kalıcı ve kullanıcının seçimine göre bir alt kümesi döndürür.
 • def Reset(): Bu işlev girilen verileri(içecek, yiyecek ve atıştırmalık sayısı) sıfırlamanızı sağlar.
 • def CostofItem(): Bu fonksiyon ile ürünlerin fiyatlarını alabilir ve toplam fiyatı görebilirsiniz.
 • def Receipt(): Garsonun aldığı siparişi, kaç ürün sipariş edildiğini ve toplam fiyatı görebilirsiniz. Faturada görüntülenmesi gereken bilgileri içerir.
 • Diğerleri: Yukarıdakilere ek olarak, her ürün için bir işlev de tanımlanmıştır. Bu işlevler, programda ürünlerin kendi bilgilerini eşleştirmek için kullanılır. 

Butonlar

 • Total: Bu buton girilen siparişlerin fiyatlarını hesaplar.
 • Receipt: Bu buton sipariş ayrıntılarını gösterir.
 • Reset: Bu buton siparişleri temizler.
 • Exit: Bu buton programı kapatır.

Projenin Kodu:

import time
import datetime
import random
from tkinter import *
from tkinter import messagebox


root = Tk()
root.geometry("1366x768")
root.title("Restaurant Management System")
root.configure(background = "#212F3C")

Tops = Frame(root, bg="#212F3C", bd=20, pady=5, relief=FLAT)
Tops.pack(side=TOP)
lblTitle = Label(Tops,font=("times", 60, "bold"), text="Restaurant Management System", bd=20, bg="#212F3C", fg="white", justify=CENTER)
lblTitle.grid(row=0, column=0)


ReceiptCal_F = Frame(root, bg="#212F3C", bd=10, relief=RIDGE)
ReceiptCal_F.pack(side=LEFT)
Buttons_F = Frame(ReceiptCal_F, bg="#212F3C", bd=2, relief=RIDGE)
Buttons_F.pack(side=TOP)
Cal_F = Frame(ReceiptCal_F, bg="#212F3C", bd=4, relief=RIDGE)
Cal_F.pack(side=BOTTOM)
Receipt_F = Frame(ReceiptCal_F, bg="#212F3C", bd=3, relief=RIDGE)
Receipt_F.pack(side=TOP)

MenuFrame = Frame(root, bg="#212F3C", bd=10, relief=RIDGE)
MenuFrame.pack(side=RIGHT)
Cost_F = Frame(MenuFrame, bg="#212F3C", bd=4)
Cost_F.pack(side=BOTTOM)

Drinks_F = Frame(MenuFrame, bg="#212F3C", bd=10, relief=RIDGE)
Drinks_F.pack(side=LEFT)
Snacks_F = Frame(MenuFrame, bg="#212F3C", bd=10, relief=RIDGE)
Snacks_F.pack(side=LEFT)
Food_F = Frame(MenuFrame, bg="#212F3C", bd=10, relief=RIDGE)
Food_F.pack(side=RIGHT)

"""Variables"""
var1=IntVar()
var2=IntVar()
var3=IntVar()
var4=IntVar()
var5=IntVar()
var6=IntVar()
var7=IntVar()
var8=IntVar()
var9=IntVar()
var10=IntVar()
var11=IntVar()
var12=IntVar()
var13=IntVar()
var14=IntVar()
var15=IntVar()
var16=IntVar()
var17=IntVar()
var18=IntVar()
var19=IntVar()
var20=IntVar()
var21=IntVar()
var22=IntVar()
var23=IntVar()
var24=IntVar()

DateOfOrder=StringVar()
Receipt_Ref=StringVar()
PaidTax=StringVar()
SubTotal=StringVar()
TotalCost=StringVar()
CostofFoods=StringVar()
CostofDrinks=StringVar()
CostofSnacks=StringVar()
ServiceCharge =StringVar()

text_Input=StringVar()
operator=""

E_Tea=StringVar()
E_Coke=StringVar()
E_Water=StringVar()
E_Ayran=StringVar()
E_Lemonade=StringVar()
E_Soda_Water=StringVar()
E_Orange_Juice=StringVar()
E_Turkish_Coffee=StringVar()

E_Roll=StringVar()
E_Soup=StringVar()
E_Rice=StringVar()
E_Fries=StringVar()
E_Salad=StringVar()
E_Noodle=StringVar()
E_Yogurt=StringVar()
E_Chesee_Chips=StringVar()

E_Hamburger=StringVar()
E_Spaghetti=StringVar()
E_Chef_Salad=StringVar()
E_Beef_Steak=StringVar()
E_Onion_Rings=StringVar()
E_CheeseBurger=StringVar()
E_ChickenSteak=StringVar()
E_Old_Italia_Pizza=StringVar()

E_Tea.set("0")
E_Coke.set("0")
E_Water.set("0")
E_Ayran.set("0")
E_Lemonade.set("0")
E_Soda_Water.set("0")
E_Orange_Juice.set("0")
E_Turkish_Coffee.set("0")

E_Roll.set("0")
E_Soup.set("0")
E_Rice.set("0")
E_Fries.set("0")
E_Salad.set("0")
E_Noodle.set("0")
E_Yogurt.set("0")
E_Chesee_Chips.set("0")

E_Hamburger.set("0")
E_Spaghetti.set("0")
E_Chef_Salad.set("0")
E_Beef_Steak.set("0")
E_Onion_Rings.set("0")
E_CheeseBurger.set("0")
E_ChickenSteak.set("0")
E_Old_Italia_Pizza.set("0")

DateOfOrder.set(time.strftime("%d/%m/%Y"))


"""Function Declarations"""
def iExit():
  iExit=messagebox.askyesno("Exit Restaurant System", "Confirm if you want to exit")
  if iExit >0:
    root.destroy()
    return

def Reset():
  PaidTax.set("")
  SubTotal.set("")
  TotalCost.set("")
  CostofFoods.set("")
  CostofDrinks.set("")
  CostofSnacks.set("")
  ServiceCharge.set("")
  txtReceipt.delete("1.0", END)

  E_Tea.set("0")
  E_Coke.set("0")
  E_Water.set("0")
  E_Ayran.set("0")
  E_Lemonade.set("0")
  E_Soda_Water.set("0")
  E_Orange_Juice.set("0")
  E_Turkish_Coffee.set("0")
  
  E_Roll.set("0")
  E_Soup.set("0")
  E_Rice.set("0")
  E_Fries.set("0")
  E_Salad.set("0")
  E_Noodle.set("0")
  E_Yogurt.set("0")
  E_Chesee_Chips.set("0")

  E_Hamburger.set("0")
  E_Spaghetti.set("0")
  E_Chef_Salad.set("0")
  E_Beef_Steak.set("0")
  E_Onion_Rings.set("0")
  E_CheeseBurger.set("0")
  E_ChickenSteak.set("0")
  E_Old_Italia_Pizza.set("0")

  var1.set(0)
  var2.set(0)
  var3.set(0)
  var4.set(0)
  var5.set(0)
  var6.set(0)
  var7.set(0)
  var8.set(0)
  var9.set(0)
  var10.set(0)
  var11.set(0)
  var12.set(0)
  var13.set(0)
  var14.set(0)
  var15.set(0)
  var16.set(0)
  var17.set(0)
  var18.set(0)
  var19.set(0)
  var20.set(0)
  var21.set(0)
  var22.set(0)
  var23.set(0)
  var24.set(0)

  txtTea.configure(state=DISABLED)
  txtCoke.configure(state=DISABLED)
  txtWater.configure(state=DISABLED)
  txtAyran.configure(state=DISABLED)
  txtLemonade.configure(state=DISABLED)
  txtSoda_Water.configure(state=DISABLED)
  txtOrangeJuice.configure(state=DISABLED)
  txtTurkish_Coffee.configure(state=DISABLED)
  txtRoll.configure(state=DISABLED)
  txtSoup.configure(state=DISABLED)
  txtRice.configure(state=DISABLED)
  txtFries.configure(state=DISABLED)
  txtSalad.configure(state=DISABLED)
  txtNoodle.configure(state=DISABLED)
  txtYogurt.configure(state=DISABLED)
  txtChesee_Chips.configure(state=DISABLED)
  txtHamburger.configure(state=DISABLED)
  txtSpaghetti.configure(state=DISABLED)
  txtChef_Salad.configure(state=DISABLED)
  txtBeef_Steak.configure(state=DISABLED)
  txtOnion_Rings.configure(state=DISABLED)
  txtCheeseburger.configure(state=DISABLED)
  txtChicken_Steak.configure(state=DISABLED)
  txtOld_Italia_Pizza.configure(state=DISABLED)

def CostofItem():
  Item1 = float(E_Tea.get())
  Item2 = float(E_Coke.get())
  Item3 = float(E_Water.get())
  Item4 = float(E_Ayran.get())
  Item5 = float(E_Lemonade.get())
  Item6 = float(E_Soda_Water.get())
  Item7 = float(E_Orange_Juice.get())
  Item8 = float(E_Turkish_Coffee.get())
  Item9 = float(E_Roll.get())
  Item10 = float(E_Soup.get())
  Item11 = float(E_Rice.get())
  Item12 = float(E_Fries.get())
  Item13 = float(E_Salad.get())
  Item14 = float(E_Noodle.get())
  Item15 = float(E_Yogurt.get())
  Item16 = float(E_Chesee_Chips.get())
  Item17 = float(E_Hamburger.get())
  Item18 = float(E_Spaghetti.get())
  Item19 = float(E_Chef_Salad.get())
  Item20 = float(E_Beef_Steak.get())
  Item21 = float(E_Onion_Rings.get())
  Item22 = float(E_CheeseBurger.get())
  Item23 = float(E_ChickenSteak.get())
  Item24 = float(E_Old_Italia_Pizza.get())

  PriceofDrinks=(Item1*4.00)+(Item2*6.50)+(Item3*2.99)+(Item4*6.50)+(Item5*6.50)+(Item6*3.99)+(Item7*8.99)+(Item8*9.99)
  PriceofSnacks=(Item9*5.99)+(Item10*9.80)+(Item11*11.95)+(Item12*15.75)+(Item13*10.90)+(Item14*6.00)+(Item15*8.90)+(Item16*7.99)
  PriceofFoods = (Item17*10.00)+(Item18*15.50)+(Item19*17.99)+(Item20*35.50)+(Item21*9.95)+(Item22*10.00)+(Item23*25.50)+(Item24*20.99)

  DrinksPrice = str("%.2f"%(PriceofDrinks)), "TL"
  SnacksPrice = str("%.2f" %(PriceofSnacks)), "TL" 
  FoodsPrice = str("%.2f" %(PriceofFoods)), "TL"
  CostofDrinks.set(DrinksPrice)
  CostofSnacks.set(SnacksPrice)
  CostofFoods.set(FoodsPrice)
  SC=str("%.2f"%(2.59)), "TL"
  ServiceCharge.set(SC)

  SubTotalofITEMS=str("%.2f"%(PriceofDrinks+PriceofSnacks+PriceofFoods+1.59)), "TL"
  SubTotal.set(SubTotalofITEMS)

  Tax=str("%.2f"%((PriceofDrinks+PriceofSnacks+PriceofFoods+1.59)*0.15)), "TL"
  PaidTax.set(Tax)
  TT=((PriceofDrinks+PriceofSnacks+PriceofFoods+1.59)*0.15)
  TC=str("%.2f"%(PriceofDrinks+PriceofSnacks+PriceofFoods+1.59+TT)), "TL"
  TotalCost.set(TC)

def chkTea():
  if(var1.get()==1):
    txtTea.configure(state=NORMAL)
    txtTea.focus()
    txtTea.delete("0",END)
    E_Tea.set("")
  elif(var1.get()==0):
    txtTea.configure(state=DISABLED)
    E_Tea.set("0")
    
def chkCoke():
  if (var2.get() == 1):
    txtCoke.configure(state=NORMAL)
    txtCoke.focus()
    txtCoke.delete("0", END)
    E_Coke.set("")
  elif (var2.get() == 0):
    txtCoke.configure(state=DISABLED)
    E_Coke.set("0")

def chkWater():
  if (var3.get() == 1):
    txtWater.configure(state=NORMAL)
    txtWater.focus()
    txtWater.delete("0", END)
    E_Water.set("")
  elif (var3.get() == 0):
    txtWater.configure(state=DISABLED)
    E_Water.set("0")

def chkAyran():
  if (var4.get() == 1):
    txtAyran.configure(state=NORMAL)
    txtAyran.focus()
    txtAyran.delete("0", END)
    E_Ayran.set("")
  elif (var4.get() == 0):
    txtAyran.configure(state=DISABLED)
    E_Ayran.set("0")

def chkLemonade():
  if (var5.get() == 1):
    txtLemonade.configure(state=NORMAL)
    txtLemonade.focus()
    txtLemonade.delete("0", END)
    E_Lemonade.set("")
  elif (var5.get() == 0):
    txtLemonade.configure(state=DISABLED)
    E_Lemonade.set("0")

def chkSoda_Water():
  if (var6.get() == 1):
    txtSoda_Water.configure(state=NORMAL)
    txtSoda_Water.focus()
    txtSoda_Water.delete("0", END)
    E_Soda_Water.set("")
  elif (var6.get() == 0):
    txtSoda_Water.configure(state=DISABLED)
    E_Soda_Water.set("0")

def chkOrange_Juice():
  if (var7.get() == 1):
    txtOrangeJuice.configure(state=NORMAL)
    txtOrangeJuice.focus()
    txtOrangeJuice.delete("0", END)
    E_Orange_Juice.set("")
  elif (var7.get() == 0):
    txtOrangeJuice.configure(state=DISABLED)
    E_Orange_Juice.set("0")

def chkTurkish_Coffee():
  if (var8.get() == 1):
    txtTurkish_Coffee.configure(state=NORMAL)
    txtTurkish_Coffee.focus()
    txtTurkish_Coffee.delete("0", END)
    E_Turkish_Coffee.set("")
  elif (var8.get() == 0):
    txtTurkish_Coffee.configure(state=DISABLED)
    E_Turkish_Coffee.set("0")
    
def chkRoll():
  if(var9.get()==1):
    txtRoll.configure(state=NORMAL)
    txtRoll.focus()
    txtRoll.delete("0",END)
    E_Roll.set("")
  elif(var9.get()==0):
    txtRoll.configure(state=DISABLED)
    E_Roll.set("0")
    
def chkSoup():
  if (var10.get() == 1):
    txtSoup.configure(state=NORMAL)
    txtSoup.focus()
    txtSoup.delete("0", END)
    E_Soup.set("")
  elif (var10.get() == 0):
    txtSoup.configure(state=DISABLED)
    E_Soup.set("0")

def chkRice():
  if (var11.get() == 1):
    txtRice.configure(state=NORMAL)
    txtRice.focus()
    txtRice.delete("0", END)
    E_Rice.set("")
  elif (var11.get() == 0):
    txtRice.configure(state=DISABLED)
    E_Rice.set("0")

def chkFries():
  if (var12.get() == 1):
    txtFries.configure(state=NORMAL)
    txtFries.focus()
    txtFries.delete("0", END)
    E_Fries.set("")
  elif (var12.get() == 0):
    txtFries.configure(state=DISABLED)
    E_Fries.set("0")

def chkSalad():
  if (var13.get() == 1):
    txtSalad.configure(state=NORMAL)
    txtSalad.focus()
    txtSalad.delete("0", END)
    E_Salad.set("")
  elif (var13.get() == 0):
    txtSalad.configure(state=DISABLED)
    E_Salad.set("0")

def chkNoodle():
  if (var14.get() == 1):
    txtNoodle.configure(state=NORMAL)
    txtNoodle.focus()
    txtNoodle.delete("0", END)
    E_Noodle.set("")
  elif (var14.get() == 0):
    txtNoodle.configure(state=DISABLED)
    E_Noodle.set("0")

def chkYogurt():
  if (var15.get() == 1):
    txtYogurt.configure(state=NORMAL)
    txtYogurt.focus()
    txtYogurt.delete("0", END)
    E_Yogurt.set("")
  elif (var15.get() == 0):
    txtYogurt.configure(state=DISABLED)
    E_Yogurt.set("0")

def chkChesee_Chips():
  if (var16.get() == 1):
    txtChesee_Chips.configure(state=NORMAL)
    txtChesee_Chips.focus()
    txtChesee_Chips.delete("0", END)
    E_Chesee_Chips.set("")
  elif (var16.get() == 0):
    txtChesee_Chips.configure(state=DISABLED)
    E_Chesee_Chips.set("0")

def chkHamburger():
  if (var17.get() == 1):
    txtHamburger.configure(state=NORMAL)
    txtHamburger.focus()
    txtHamburger.delete("0", END)
    E_Hamburger.set("")
  elif (var17.get() == 0):
    txtHamburger.configure(state=DISABLED)
    E_Hamburger.set("0")

def chkSpaghetti():
  if (var18.get() == 1):
    txtSpaghetti.configure(state=NORMAL)
    txtSpaghetti.focus()
    txtSpaghetti.delete("0", END)
    E_Spaghetti.set("")
  elif (var18.get() == 0):
    txtSpaghetti.configure(state=DISABLED)
    E_Spaghetti.set("0")

def chkChef_Salad():
  if (var19.get() == 1):
    txtChef_Salad.configure(state=NORMAL)
    txtChef_Salad.focus()
    txtChef_Salad.delete("0", END)
    E_Chef_Salad.set("")
  elif (var19.get() == 0):
    txtChef_Salad.configure(state=DISABLED)
    E_Chef_Salad.set("0")

def chkBeef_Steak():
  if (var20.get() == 1):
    txtBeef_Steak.configure(state=NORMAL)
    txtBeef_Steak.focus()
    txtBeef_Steak.delete("0", END)
    E_Beef_Steak.set("")
  elif (var20.get() == 0):
    txtBeef_Steak.configure(state=DISABLED)
    E_Beef_Steak.set("0")

def chkOnion_Rings():
  if (var21.get() == 1):
    txtOnion_Rings.configure(state=NORMAL)
    txtOnion_Rings.focus()
    txtOnion_Rings.delete("0", END)
    E_Onion_Rings.set("")
  elif (var21.get() == 0):
    txtOnion_Rings.configure(state=DISABLED)
    E_Onion_Rings.set("0")

def chkCheeseburger():
  if (var22.get() == 1):
    txtCheeseburger.configure(state=NORMAL)
    txtCheeseburger.focus()
    txtCheeseburger.delete("0", END)
    E_CheeseBurger.set("")
  elif (var22.get() == 0):
    txtCheeseburger.configure(state=DISABLED)
    E_CheeseBurger.set("0")

def chkChicken_Steak():
  if (var23.get() == 1):
    txtChicken_Steak.configure(state=NORMAL)
    txtChicken_Steak.focus()
    txtChicken_Steak.delete("0", END)
    E_ChickenSteak.set("")
  elif (var23.get() == 0):
    txtChicken_Steak.configure(state=DISABLED)
    E_ChickenSteak.set("0")

def chkOld_Italia_Pizza():
  if (var24.get() == 1):
    txtOld_Italia_Pizza.configure(state=NORMAL)
    txtOld_Italia_Pizza.focus()
    txtOld_Italia_Pizza.delete("0", END)
    E_Old_Italia_Pizza.set("")
  elif (var24.get() == 0):
    txtOld_Italia_Pizza.configure(state=DISABLED)
    E_Old_Italia_Pizza.set("0")

def Receipt():
  txtReceipt.delete("1.0",END)
  x=random.randint(10903,60923)
  randdomRef=str(x)
  Receipt_Ref.set("BILL"+ randdomRef)

  txtReceipt.insert(END,"Receipt Ref:\t\t"+ Receipt_Ref.get()+"\t\t"+DateOfOrder.get()+"\n")
  txtReceipt.insert(END, "Item:\t\t\t\t" + "Cost of Items" + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Tea:\t\t\t\t\t" + E_Tea.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Coke:\t\t\t\t\t" + E_Coke.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Water:\t\t\t\t\t" + E_Water.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Ayran:\t\t\t\t\t" + E_Ayran.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Lemonade:\t\t\t\t\t" + E_Lemonade.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Soda Water:\t\t\t\t\t" + E_Soda_Water.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Orange Juice:\t\t\t\t\t" + E_Orange_Juice.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Turkish Coffee:\t\t\t\t\t" + E_Turkish_Coffee.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Roll:\t\t\t\t\t" + E_Roll.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Soup:\t\t\t\t\t" + E_Soup.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Rice:\t\t\t\t\t" + E_Rice.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Fries:\t\t\t\t\t" + E_Fries.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Salad:\t\t\t\t\t" + E_Salad.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Noodle:\t\t\t\t\t" + E_Noodle.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Yogurt:\t\t\t\t\t" + E_Yogurt.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Chesee Chips:\t\t\t\t\t" + E_Chesee_Chips.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Hamburger:\t\t\t\t\t" + E_Hamburger.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Spaghetti:\t\t\t\t\t" + E_Spaghetti.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Chef Salad:\t\t\t\t\t" + E_Chef_Salad.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Beef Steak:\t\t\t\t\t" + E_Beef_Steak.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Onion Rings:\t\t\t\t\t" + E_Onion_Rings.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Cheeseburger:\t\t\t\t\t" + E_CheeseBurger.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Chicken Steak:\t\t\t\t\t" + E_ChickenSteak.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Old Italia Pizza:\t\t\t\t\t" + E_Old_Italia_Pizza.get() + "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Cost of Drinks:\t\t\t\t" + CostofDrinks.get() +"\nTax Paid:\t\t\t\t"+PaidTax.get()+ "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Cost of Snacks:\t\t\t\t" + CostofSnacks.get() +"\nTax Paid:\t\t\t\t"+PaidTax.get()+ "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Cost of Foods:\t\t\t\t" + CostofFoods.get() + "\nSub Total:\t\t\t\t"+str(SubTotal.get())+ "\n")
  txtReceipt.insert(END, "Service Charge:\t\t\t\t" + ServiceCharge.get() + "\nTotal Cost:\t\t\t\t"+str(TotalCost.get())+ "\n")


"""Drinks"""
Tea = Checkbutton(Drinks_F, text="Tea", variable=var1, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkTea).grid(row=0, sticky=W)
Coke = Checkbutton(Drinks_F, text="Coke", variable=var2, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkCoke).grid(row=1, sticky=W)
Water = Checkbutton(Drinks_F, text="Water", variable=var3, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkWater).grid(row=2, sticky=W)
Ayran = Checkbutton(Drinks_F, text="Ayran", variable=var4, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkAyran).grid(row=3, sticky=W)
Lemonade = Checkbutton(Drinks_F, text="Lemonade", variable=var5, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkLemonade).grid(row=4, sticky=W)
Soda_Water = Checkbutton(Drinks_F, text="Soda Water", variable=var6, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkSoda_Water).grid(row=5, sticky=W)
Orange_Juice = Checkbutton(Drinks_F, text="Orange Juice", variable=var7, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkOrange_Juice).grid(row=6, sticky=W)
Turkish_Coffee = Checkbutton(Drinks_F, text="Turkish Coffee", variable=var8, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkTurkish_Coffee).grid(row=7, sticky=W)

"""Entry Box for Drinks"""
txtTea = Entry(Drinks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Tea)
txtTea.grid(row=0,column=1)
txtCoke = Entry(Drinks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Coke)
txtCoke.grid(row=1,column=1)
txtWater = Entry(Drinks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Water)
txtWater.grid(row=2,column=1)
txtAyran = Entry(Drinks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Ayran)
txtAyran.grid(row=3,column=1)
txtLemonade = Entry(Drinks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Lemonade)
txtLemonade.grid(row=4,column=1)
txtSoda_Water = Entry(Drinks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Soda_Water)
txtSoda_Water.grid(row=5,column=1)
txtOrangeJuice = Entry(Drinks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Orange_Juice)
txtOrangeJuice.grid(row=6,column=1)
txtTurkish_Coffee = Entry(Drinks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Turkish_Coffee)
txtTurkish_Coffee.grid(row=7,column=1)

"""Snacks"""
Roll = Checkbutton(Snacks_F, text="Roll", variable=var9, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkRoll).grid(row=0, sticky=W)
Soup = Checkbutton(Snacks_F, text="Soup", variable=var10, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkSoup).grid(row=1, sticky=W)
Rice = Checkbutton(Snacks_F, text="Rice", variable=var11, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkRice).grid(row=2, sticky=W)
Fries = Checkbutton(Snacks_F, text="Fries", variable=var12, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkFries).grid(row=3, sticky=W)
Salad = Checkbutton(Snacks_F, text="Salad", variable=var13, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkSalad).grid(row=4, sticky=W)
Noodle = Checkbutton(Snacks_F, text="Noodle", variable=var14, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkNoodle).grid(row=5, sticky=W)
Yogurt = Checkbutton(Snacks_F, text="Yogurt", variable=var15, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkYogurt).grid(row=6, sticky=W)
Chesee_Chips = Checkbutton(Snacks_F, text="Chesee Chips", variable=var16, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkChesee_Chips).grid(row=7, sticky=W)

"""Entry Box for Snacks"""
txtRoll = Entry(Snacks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Roll)
txtRoll.grid(row=0,column=1)
txtSoup = Entry(Snacks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Soup)
txtSoup.grid(row=1,column=1)
txtRice = Entry(Snacks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Rice)
txtRice.grid(row=2,column=1)
txtFries = Entry(Snacks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Fries)
txtFries.grid(row=3,column=1)
txtSalad = Entry(Snacks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Salad)
txtSalad.grid(row=4,column=1)
txtNoodle = Entry(Snacks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Noodle)
txtNoodle.grid(row=5,column=1)
txtYogurt = Entry(Snacks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Yogurt)
txtYogurt.grid(row=6,column=1)
txtChesee_Chips = Entry(Snacks_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Chesee_Chips)
txtChesee_Chips.grid(row=7,column=1)

"""Foods"""
Hamburger = Checkbutton(Food_F, text="Hamburger", variable=var17, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkHamburger).grid(row=0, sticky=W)
Spaghetti = Checkbutton(Food_F, text="Spaghetti", variable=var18, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkSpaghetti).grid(row=1, sticky=W)
Chef_Salad = Checkbutton(Food_F, text="Chef Salad", variable=var19, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkChef_Salad).grid(row=2, sticky=W)
Beef_Steak = Checkbutton(Food_F, text="Beef Steak", variable=var20, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkBeef_Steak).grid(row=3, sticky=W)
Onion_Rings = Checkbutton(Food_F, text="Onion Rings", variable=var21, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkOnion_Rings).grid(row=4, sticky=W)
Cheeseburger = Checkbutton(Food_F, text="Cheeseburger", variable=var22, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkCheeseburger).grid(row=5, sticky=W)
Chicken_Steak = Checkbutton(Food_F, text="Chicken Steak", variable=var23, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkChicken_Steak).grid(row=6, sticky=W)
Old_Italia_Pizza = Checkbutton(Food_F, text="Old Italia Pizza", variable=var24, onvalue = 1, offvalue=0,font=("times", 18, "bold"), bg="#212F3C", fg="#AEB6BF", command=chkOld_Italia_Pizza).grid(row=7, sticky=W)

"""Entry Box for Foods"""
txtHamburger = Entry(Food_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED, textvariable=E_Hamburger)
txtHamburger.grid(row=0,column=1)
txtSpaghetti = Entry(Food_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Spaghetti)
txtSpaghetti.grid(row=1,column=1)
txtChef_Salad = Entry(Food_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Chef_Salad)
txtChef_Salad.grid(row=2,column=1)
txtBeef_Steak = Entry(Food_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Beef_Steak)
txtBeef_Steak.grid(row=3,column=1)
txtOnion_Rings = Entry(Food_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Onion_Rings)
txtOnion_Rings.grid(row=4,column=1)
txtCheeseburger = Entry(Food_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_CheeseBurger)
txtCheeseburger.grid(row=5,column=1)
txtChicken_Steak = Entry(Food_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_ChickenSteak)
txtChicken_Steak.grid(row=6,column=1)
txtOld_Italia_Pizza = Entry(Food_F,font=("times", 16, "bold"),bd=9, width=7, justify=LEFT, state = DISABLED,textvariable=E_Old_Italia_Pizza)
txtOld_Italia_Pizza.grid(row=7,column=1)


"""Total Cost"""
lblCostofDrinks = Label(Cost_F,font=("times", 14, "bold"),text="Cost of Drinks\t  ",bd=7, bg="#212F3C", fg="#AEB6BF")
lblCostofDrinks.grid(row=0, column=0, sticky=W)
txtCostofDrinks = Entry(Cost_F, font=("times", 14, "bold"),textvariable=CostofDrinks,bd=7,bg="#AEB6BF",insertwidth=2, justify=RIGHT)
txtCostofDrinks.grid(row=0, column=1)

lblCostofSnacks = Label(Cost_F,font=("times", 14, "bold"),text="Cost of Snacks\t  ",bd=7, bg="#212F3C", fg="#AEB6BF")
lblCostofSnacks.grid(row=0, column=0, sticky=W)
txtCostofSnacks = Entry(Cost_F, font=("times", 14, "bold"),textvariable=CostofSnacks,bd=7,bg="#AEB6BF",insertwidth=2, justify=RIGHT)
txtCostofSnacks.grid(row=0, column=1)

lblCostofFoods = Label(Cost_F,font=("times", 14, "bold"),text="Cost of Foods\t  ",bd=7, bg="#212F3C", fg="#AEB6BF")
lblCostofFoods.grid(row=1, column=0, sticky=W)
txtCostofFoods = Entry(Cost_F, font=("times", 14, "bold"),textvariable=CostofFoods,bd=7,bg="#AEB6BF",insertwidth=2, justify=RIGHT)
txtCostofFoods.grid(row=1, column=1)

lblServiceCharge = Label(Cost_F,font=("times", 14, "bold"),text="Service Charge\t  ",bd=7, bg="#212F3C", fg="#AEB6BF")
lblServiceCharge.grid(row=2, column=0, sticky=W)
txtServiceCharge = Entry(Cost_F, font=("times", 14, "bold"),textvariable=ServiceCharge,bd=7,bg="#AEB6BF",insertwidth=2, justify=RIGHT)
txtServiceCharge.grid(row=2, column=1)

"""Payment Information"""
lblPaidTax = Label(Cost_F,font=("times", 14, "bold"),text="\tPaid Tax  ", bd=7, bg="#212F3C", fg="#AEB6BF")
lblPaidTax.grid(row=0, column=2, sticky=W)
txtPaidTax = Entry(Cost_F, font=("times", 14, "bold"),textvariable=PaidTax,bd=7,bg="#AEB6BF",insertwidth=2, justify=RIGHT)
txtPaidTax.grid(row=0, column=3)

lblSubTotal = Label(Cost_F,font=("times", 14, "bold"),text="\tSub Total ", bd=7, bg="#212F3C", fg="#AEB6BF")
lblSubTotal .grid(row=1, column=2, sticky=W)
txtSubTotal= Entry(Cost_F, font=("times", 14, "bold"),textvariable=SubTotal,bd=7,bg="#AEB6BF",insertwidth=2, justify=RIGHT)
txtSubTotal .grid(row=1, column=3)

lblTotalCost = Label(Cost_F,font=("times", 14, "bold"),text=" \tTotal Cost",bd=7, bg="#212F3C", fg="#AEB6BF")
lblTotalCost .grid(row=2, column=2, sticky=W)
txtTotalCost= Entry(Cost_F, font=("times", 14, "bold"),textvariable=TotalCost,bd=7,bg="#AEB6BF",insertwidth=2, justify=RIGHT)
txtTotalCost .grid(row=2, column=3)

"""Receipt"""
txtReceipt = Text(Receipt_F, width=50, height=9, bg="#AEB6BF",bd=4,font=("times", 12, "bold"))
txtReceipt.grid(row=0, column=0)

"""Buttons"""
btnTotal= Button(Buttons_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="Total", bg="#212F3C", command=CostofItem).grid(row=0, column=0)
btnReceipt= Button(Buttons_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=5, text="Receipt", bg="#212F3C", command=Receipt).grid(row=0, column=1)
btnReset= Button(Buttons_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=5, text="Reset", bg="#212F3C", command=Reset).grid(row=0, column=2)
btnExit= Button(Buttons_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="Exit", bg="#212F3C", command=iExit).grid(row=0, column=3)

"""Calculator Display"""
def btnClick(numbers):
  global operator
  operator=operator+str(numbers)
  text_Input.set(operator)

def btnClear():
  global operator
  operator=""
  text_Input.set("")

def btnEquals():
  global operator
  sumup=str(eval(operator))
  text_Input.set(sumup)
  operator=""


txtDisplay = Entry(Cal_F, width=50, bg="#AEB6BF",bd=4,font=("times", 12, "bold"), justify=RIGHT, textvariable=text_Input)
txtDisplay.grid(row=0, column=0, columnspan=4, pady=1)
txtDisplay.insert(0,"0")

"""Calculator Buttons"""
btn7= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="7", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(7)).grid(row=2, column=0)
btn8= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="8", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(8)).grid(row=2, column=1)
btn9= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="9", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(9)).grid(row=2, column=2)
btnAdd= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="+", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick("+")).grid(row=2, column=3)

btn4= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="4", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(4)).grid(row=3, column=0)
btn5= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="5", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(5)).grid(row=3, column=1)
btn6= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="6", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(6)).grid(row=3, column=2)
btnSub= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="-", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick("-")).grid(row=3, column=3)

btn1= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="1", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(1)).grid(row=4, column=0)
btn2= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="2", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(2)).grid(row=4, column=1)
btn3= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="3", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(3)).grid(row=4, column=2)
btnMult= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="*", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick("*")).grid(row=4, column=3)

btn0= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="0", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick(0)).grid(row=5, column=0)
btnClear= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="C", bg="#212F3C", command=btnClear).grid(row=5, column=1)
btnEquals= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="=", bg="#212F3C", command=btnEquals).grid(row=5, column=2)
btnDivision= Button(Cal_F,padx=16, pady=1, bd=7, fg="#AEB6BF", font=("times", 16, "bold"), width=4, text="/", bg="#212F3C", command=lambda:btnClick("/")).grid(row=5, column=3)

root.mainloop()

Kamuda bilgisayar mühendisi olmak için yapmanız gerekenler için “Kamuda Bilgisayar Mühendisi Nasıl Olunur?” rehberimizi okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı